MLD马赛克MLD马赛克

欢迎光临
我们一直在努力

红气球的奇妙之旅

《红气球的奇妙之旅》

一只叫小红的小红球从从家里出发去旅行,小红很兴奋,向往旅行的惊喜。

她飞过山丘,看到一片绿色的草地,在这里,小红口渴了,她去河边喝水,清澈的河水让小红很惊喜。

小红继续她的旅行,飞到了一片森林,这里有各种各样的动物,小红看见一只可爱的小熊,小熊正在追一只小兔子,小兔子被小熊追到了一棵树上,小红想帮助小兔子,于是她就用她的红色气球把小兔子吓跑了。

小红继续往前飞,看见了一片湖水,湖水中有五彩缤纷的鱼儿在游动,小红非常喜欢,她停下来玩了一会,跟鱼儿一起玩耍。

接着,小红飞到了一片花海,这里到处是五颜六色的花,小红看的眼花缭乱,她看着花朵,好像都在和她说话,她也跟花朵聊了起来。

小红累了,于是她飞回了家里,讲给家人她的旅行经历,大家听着,都很开心。

小红的旅行就这样结束了,一路上她看到的风景,都被她永远记住。

未经允许不得转载:MLD马赛克 » 红气球的奇妙之旅
分享到: 更多 (0)

带给你想要内容和知识资讯!!

http://www.lyjczx.org.cn/acczz84655/69576657.html http://www.zjnysh.com/acczz3646/567967.html http://www.shudels.com/acczz234647/696585.html http://www.whcxjspt.com/acczz54636/96785.htmlhttp://www.lyjczx.org.cn/acczz45683/57463.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45684/57464.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45685/57465.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45686/57466.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45687/57467.htmlhttp://www.zjnysh.com/acczz6974/2793.html http://www.zjnysh.com/acczz6975/2794.html http://www.zjnysh.com/acczz6976/2795.html http://www.zjnysh.com/acczz6977/2796.html http://www.zjnysh.com/acczz6978/2797.htmlhttp://www.shudels.com/acczz5796/47436.html http://www.shudels.com/acczz5797/47437.html http://www.shudels.com/acczz5798/47438.html http://www.shudels.com/acczz5799/47439.html http://www.shudels.com/acczz5800/47440.htmlhttp://www.whcxjspt.com/acczz568546/769675.html http://www.whcxjspt.com/acczz568547/769676.html http://www.whcxjspt.com/acczz568548/769677.html http://www.whcxjspt.com/acczz568549/769678.html http://www.whcxjspt.com/acczz568550/769679.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz84655/69576657.html http://www.zjnysh.com/acczz3646/567967.html http://www.shudels.com/acczz234647/696585.html http://www.whcxjspt.com/acczz54636/96785.htmlhttp://www.lyjczx.org.cn/acczz45683/57463.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45684/57464.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45685/57465.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45686/57466.html http://www.lyjczx.org.cn/acczz45687/57467.htmlhttp://www.zjnysh.com/acczz6974/2793.html http://www.zjnysh.com/acczz6975/2794.html http://www.zjnysh.com/acczz6976/2795.html http://www.zjnysh.com/acczz6977/2796.html http://www.zjnysh.com/acczz6978/2797.htmlhttp://www.shudels.com/acczz5796/47436.html http://www.shudels.com/acczz5797/47437.html http://www.shudels.com/acczz5798/47438.html http://www.shudels.com/acczz5799/47439.html http://www.shudels.com/acczz5800/47440.htmlhttp://www.whcxjspt.com/acczz568546/769675.html http://www.whcxjspt.com/acczz568547/769676.html http://www.whcxjspt.com/acczz568548/769677.html http://www.whcxjspt.com/acczz568549/769678.html http://www.whcxjspt.com/acczz568550/769679.html